Murat

Şişman

Mobile App & SIGINT & Military Systems Expert


Since 2008, he has carried out individual and corporate projects in the field of Mobile Application Development and has given trainings to many banks and corporate companies on this subject. He has also developed games such as Volkicar with Unity3D and his applications are actively used by over 3,000,000 users across Turkey. There is a Linux distribution for Signal Intelligence called SigintOS. He provides training on Signal Intelligence, Mobile Security and Espionage, and also works in the field of Blockchain. He has a book called Cyber Espionage. He is currently the Technology and Innovation Manager in a private company operating in the Defense Industry and takes part in the development of innovative liquid and military products for the defense industry.

2008 yılından beri Mobil Uygulama Geliştirme alanında bireysel ve kurumsal projeler gerçekleştirmiş olup birçok banka ve kurumsal firmalara bu konuda eğitimler vermiştir. Unity3D ile Volkicar gibi oyunlar da geliştirmiş olup yapmış olduğu uygulamalar Türkiye çapında 3.000.000 üzerinde kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Sinyal İstihbaratına yönelik SigintOS adında bir Linux dağıtımı mevcuttur. Sinyal İstihbaratı, Mobil Güvenlik ve Casusluk konularında eğitim vermekte olup Blockchain alanında da çalışmalar gerçekleştirmektedir. Siber Casusluk adlı kitabı bulunmaktadır. Halen Savunma Sanayinde faaliyet gösteren özel bir firmada Teknoloji ve İnovasyon Müdürü görevinde bulunmakta olup savunma sanayisi için sivi ve askeri yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinde rol almaktadır.

 

Bazı Müşterileri / Clients