Murat

Şişman

Senior Mobile Developer & Cyber Security Researcher (Sigint)


2008 yılından beri iOS ve Android Uygulama Geliştirme alanında bireysel ve kurumsal projeler gerçekleştirmiş olup birçok banka ve kurumsal firmalara bu konuda eğitimler vermektedir. Unity3D ile Volkicar ve SLX Race gibi 3boyutlu oyunlar geliştirmekte olup; Türkiye’de en çok mobil uygulamaya sahip olan kişidir. Yapmış olduğu uygulamalar Türkiye çapında 1.500.000 üzerinde kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Milli Güvenlik adlı Siber Güvenlik Platformu olan www.milliguvenlik.org web sitesinin sahibi olup SigintOS adında bir Linux dağıtımı mevcuttur. Mobil Güvenlik ve Casusluk konularında eğitim vermekte olup Kripto Paralar alanında da çalışmalar gerçekleştirmektedir. www.bitcointurkborsasi.com adlı Bitcoin Borsa sitesinin sahibidir. Yazılım ve Mobil uygulama fiyat teklifi almak için eposta ile iletişime geçebilirsiniz

costumers

iOS Developer İstanbul

Since 2008, iOS and Android has developed individual and corporate projects in the field of Application Development and many banks and institutional firms are providing training in this subject. Unity3D is developing 3D games such as Volkicar and SLX Race; The person who has the most mobile applications in Turkey. applications held by it are used actively by users across Turkey over 1,500,000. It is owned by National Security’s Cyber Security Platform www.milliguvenlik.org and has a Linux distribution called SigintOS (Signal Intelligence Operation System). Mobile Security and Espionage training and also works in the field of Crypto Money. It is owned by Bitcoin Stock Exchange site www.bitconturkborsasi.com. You can contact the e-mail to get software and mobile application price quotes

 

Müşteriler / Clients
costumers