Murat

Şişman

Mobile & SIGINT Systems Expert


Since 2008, he has carried out individual and corporate projects in the field of Mobile Application Development and he gives trainings to many banks and corporate companies on this subject. it has made application has been developed with Unity3D Volkicar the games as users are actively used by over 2 million throughout Turkey. He owns the Linux distribution called SigintOS for Signal Intelligence. He teaches Signal Intelligence, Mobile Security and Espionage and also works in the field of Crypto Coins. He is currently the Technology and Innovation Manager in a private company operating in the Defense Industry. You can contact us for freelance mobile application development.

2008 yılından beri Mobil Uygulama Geliştirme alanında bireysel ve kurumsal projeler gerçekleştirmiş olup birçok banka ve kurumsal firmalara bu konuda eğitimler vermektedir. Unity3D ile Volkicar gibi oyunlar da geliştirmiş olup yapmış olduğu uygulamalar Türkiye çapında 2.000.000 üzerinde kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Sinyal İstihbaratına yönelik SigintOS adında bir Linux dağıtımı mevcuttur. Sinyal İstihbaratı, Mobil Güvenlik ve Casusluk konularında eğitim vermekte olup Kripto Paralar alanında da çalışmalar gerçekleştirmektedir. Siber Casusluk adlı kitabı bulunmaktadır. Halen Savunma Sanayinde faaliyet gösteren özel bir firmada Teknoloji ve İnovasyon Müdürü görevinde bulunmaktadır.

 

Müşteriler / Clients