Murat

Şişman

Mobile Software & Security Expert


 

iOS Uygulamalarında Font Kullanımı

October 31, 2013admin0 Comments

iPhone uygulamarınızda farklı font kullanmak istiyorsanız info.plist içerisine ekleyeceğiniz bir satır ile öncelikle fontu tanıtmanız gerekir, daha sonra objenizin setFont özelliğine belirttiğiniz bu fontu tanıtabilirsiniz.

[myLabel setFont:[UIFont fontWithName:@”DINCond-Medium” size:22]];

Daha sonra aşağıdaki resimdeki gibi Info.Plist dosyasına gerekli eklemeleri yapın

hepsi bu kadar…


Leave a Reply